• Loopgroep Witmarsum opgericht 2005

ALS LID VAN DE LOOPGROEP LOOP JE ALTIJD OP EIGEN RISICO MEE!!

 • Wees minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
  • Het is verplicht om bij trainingen in het donker binnen de bebouwde kom een reflecterend hesje te dragen. Buiten de bebouwde draag je niet alleen een hesje maar ook licht.
 • Samen uit/samen thuis: verlaat niet voortijdig een training zonder het aan de trainer of andere deelnemer te melden.
  • Denk om je eigen en iemand anders veiligheid. Houd je aan de geldende verkeersregels.
  • Loop in principe bij twee of meer deelnemers buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg, hier kan om legitieme redenen van afgeweken worden, de trainer heeft de eindbeslissing in dezen. Binnen de bebouwde kom aan de rechterkant of op trottoir. Loop zoveel mogelijk aan de rechterkant op fiets- en voetpaden.
  • Volg de aanwijzingen van de trainer op.
  • Heb respect voor je medelopers, de trainer en de medeweggebruikers, zorg ervoor dat je niemand tot last bent.
  • Waarschuw je medelopers voor obstakels zoals bijvoorbeeld andere weggebruikers, roosters, takken, poep, dieren, paaltjes, vluchtheuvels en voor achteropkomend of tegemoetkomend verkeer.
 • Ga zorgvuldig om met het materiaal van de Loopgroep.
  • Pas je taalgebruik aan zodat anderen er zich niet aan storen: niet vloeken, geen schuttingtaal, geen seksistische opmerkingen, geen discriminerende grappen etc.
  • Wanneer anderen je storen aan je kledingkeuze ga daar dan over in gesprek.
  • Vanzelfsprekend is fysiek geweld not done.
  • Roken en alcohol hoort niet bij (loop)sport en is tijdens de trainingen en wedstrijden niet toegestaan.

 

September 2005
Loopgroep Witmarsum