EEN STUKJE VEILIGHEID:

1. Als de wintermaanden weer voor de deur staan merken we natuurlijk allemaal dat de dagen weer korter worden en dat er op avond alweer in het donker wordt gelopen. Om veiligheidsredenen willen we jullie zo verlicht mogelijk op de avondtrainingen zien verschijnen – dmv hesjes, verlichte arm- en enkelbanden of lampjes etc.

2. Op de openbare weg lopen we met maximaal twee personen naast elkaar, binnen de bebouwde kom en op fietspaden aan de rechterkant en buiten de bebouwde kom aan de linkerkant.

LIDMAATSCHAP:

> Dit loopt van 01 januari tot en met 31 december.

> Lidmaatschap dient voor 01 februari betaald te zijn.

> Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 01 november.

TRAINERS

De Loopgroep Witmarsum beschikt over drie gediplomeerde trainers, te weten: Willy Brouwer, Yvonne Sieswerda en Janny Yntema.

ALS LID LOOP JE ALTIJD OP EIGEN RISICO MEE!!!!