Back to Top

Routes

  • 0.815:Rondje bos

 

 

5 km van de Triatlon:

Start: Plein Hoogenhuis, rechts afslaan en via Van Aylvaweg naar afslag De Dole, De Krite, Merkelan, De Spinnekop, Oosterstraat, voor de speeltuin richting Tsjerkelan, afslag bos, over brug rechtsaf door bos op T splitsing linksaf, daarna rechtsaf over brug richting It Fliet, linksaf Easthimmerwei, linksaf Menno Simonsstraat, rechtsaf Arumerweg, linksaf Gijsbert Japiksweg, linksaf Pingjumerstraat, rechtsaf finish Kaatsplein.

 

De routes voor de zaterdag staan op www.afstandmeten.nl