LP2

In seal fol hurdrintrainers op 4 novimber op Papendal by de jierlikse Looptrainersdag, mear as tûzen. We koene  kieze út trije workshops. Praktyk en teory, fan yoga oant krêfttraining, fan in stikje loopscholing oant hoe kin je sykhelje. Hoe kin je de âlderein oan je bine en hoe brûke jo materiaal of je eigen liif. We hawwe wer in protte leard en jimme sille it fast noch ûnderfine. It bleau aardich droech, mar by de lêste workshop reinde it bakstiennen.

LP1LP4

LP3