Een mooiere dag konden we ons niet wensen, wel een beetje warm maar gelukkig bleef de temperatuur precies onder de 30 graden.

Vooraf aan de Triatlon was de KIDSRUN en er hadden zich een flink aantal kinderen aangemeld aan de Pingjumerstraat. Er waren twee groepen. Een voor kinderen van 6 t/m 8 jaar, zij liepen ongeveer 1 km en een groep voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Zij liepen ongeveer 1,5 km. Iedereen was reuze enthousiast en had er zin in.

k6

Na wat 'warming-up' oefeningen en een High Five werd de eerste groep op precies klokslag 12 uur  gestart. De tweede groep startte nadat de eerste groep binnen was.  De route was goed gemarkeerd door leden van de Loopgroep Witmarsum samen met de mooi versierde voorfiets van Steven vd Akker en de vrolijk versierde bezemfiets van Jacob Fopma en kon het niet misgaan.

k10

De kinderen hebben gelopen voor wat ze waard waren! Met rode gezichten, vermoeid, bezweet en dorstig kwamen ze over de streep. Gelukkig lekker afkoelen met een koude natte spons, limonade en een heerlijk ijsje. En natuurlijk een prachtige medaille! Ze hebben echt een geweldige prestatie geleverd.

Het is een prestatieloop, maar natuurlijk waren er ook winnaars en die kregen een mooie beker.

In de eerst groep waren dat bij de jongens: Jesse van der Ploeg 7 jaar

                                     en bij de meisjes: Minke Kuipers 7 jaar.

In de tweede ploeg waren dat bij de jongens: Sil Hylkema 11 jaar

                                        en bij de meisjes: Monique Elgersma 10 jaar.

Uitslag en foto's:

Groep 1:

237- Sadullah Ӧzçoban-8 jaar- 4.00 min         

238- Nyck Hofstra –        6 jaar- 5.01 min

239- Samme Hofstra -    7 jaar- 5.11 min

240- Emma Ykema-         6 jaar- 5.11 min

241- Elize Jongstra-         6 jaar- 5.15 min

243- Sanne Jonkman-     6 jaar- 4.44 min

244- Tjitske vd Schaaf-    7 jaar- 4.50min

245- Minke Kuipers-        7 jaar- 4.36min

246- Jesse vander Ploeg  7 jaar- 3.34min

247-Hidde Hilarides-           7 jaar- 4.30min

248- Bennie Meekma-        7 jaar- 3.50min

 

Groep 2

311- Monique Elgersma-    10 jaar- 4.47 min

312- Jildou Anema-              12 jaar- 5.16 min

313- Sil Hylkema-                  11 jaar- 4.04 min

314- Jilles Hylkema-              9 jaar-   4.52 min

315- Rixt Menage-                  11 jaar- 5.58 min

316- Marrit van Balen-          11 jaar- 5.38 min

317- Lise van Balen-                 9 jaar- 8.14 min

318- Jellisa Haringa-               10 jaar- 6.34 min

319- Julian Ykema-                  11jaar- 6.30 min

320- Daniël Ykema-                   9 jaar-7.09 min

321-Jelmer Fopma-                 11 jaar- 4.08 min

322- Nina Burger-                     11jaar- 5.22 min

323- Sjoerdje Fopma-              12 jaar- 7.05 min

324- Sjoerd van der Schaaf-       9 jaar- 5.51 min

325- Aniek van der Werff-         8.5jaar- 7.44 min

326- Thomas van der Werff-     8.5 jaar- 8.08 min

327- Pier van der Schaaf-           11 jaar- 4.37 min

328- Lisanne Okkema-                   9 jaar- 7.05 min

329- Hylke Meekma-                    12 jaar- 4.48 min

330- Amarens Gietema-               10 jaar- 5.01 min

 

k5 

k4

k1

k9

k2